Om een publiek WiFi-netwerk te realiseren, moeten drie aspecten zorgvuldig worden geadresseerd:

  • Aanbesteding opstellen en begeleiden
  • Selectie van beste technische optie
  • Gewenst business model selecteren

Om het WiFi-netwerk te realiseren, moet met een aantal jurische aspecten rekening worden gehouden. Denk hierbij aan:

Ongeoorloofde staatssteun
Europese verdragen beperken de mogelijkheid dat overheden bedrijven direct subsidies geven, omdat die overheden anders de concurrentie vervalsen. Het is zeer belangrijk om een project zo te ontwerpen dat als er sprake is van staatssteun – en hier is vaak sprake van – er sprake is van geoorloofde staatssteun. Zo kan er gebruik worden gemaakt van de-minimis-bepalingen. Ook het Market Economy Investor Principle kan worden ingezet om te komen tot een staatssteun-proof publiek WiFi initiatief. Andere constructies (zoals een definitie van een dienst van algemeen economisch belang – DAEB) lijken minder voor de hand te liggen. 

Aanbestedingsplicht
De aanbestedingsplicht staat los van de discussie over staatssteun. Of er sprake is van een Europese Aanbesteding hangt af van de waarde van de investeringen, maar daarnaast kan uw gemeente of provincie eigen drempelbedragen opleggen. In het algemeen is het aan te bevelen om te kiezen voor een transparante procedure waarin meerdere aanbieders met elkaar concurreren.

Wettelijke eisen aan aanbieders van een openbaar telecommunicatienetwerk
Afhankelijk van de diensten die worden aangeboden – en de manier waarop dit gebeurt – kan het zo zijn dat uitbater van het publiek WiFi-netwerk door de Nederlandse wetgeving wordt gezien als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken. Doordat u dan onder de Telecomwet valt, worden verschillende rechten en plichten relevant. Denk bijvoorbeeld aan netneutraliteit, informatiebeveiliging, en de wettelijke aftapverplichting.

Het realiseren van een WiFi-netwerk in een gemeente brengt uiteraard een aantal technische vraagstukken met zich mee.

Netwerkontwerp

Een WiFi-antenne heeft een beperkt bereik en daarom zijn er meerdere antennes nodig om bijvoorbeeld een gehele binnenstad dekking te geven. De locatie van die antennes is daarbij van belang. Interferentie - het feit dat twee antennes elkaars signaal kunnen verstoren - speelt hierbij een rol. Bovendien moeten de antennes fysiek ergens opgesteld worden. Het faciliteren van opstelpunten is een rol die de gemeente zou kunnen spelen.

Dienstenontwikkeling

Publiek WiFi bestaat niet alleen uit een netwerk, maar ook uit diensten. In de meest eenvoudige vorm gaat het over de basisfunctionaliteit van in- en uitloggen, maar er zijn ook verschillende diensten die ontwikkeld kunnen worden.Hierbij valt te denken aan locatiegebaseerde diensten, waarbij bijvoorbeeld een gebruiker in de buurt van een interessante plaats een specifiek bericht krijgt.

Privacy en internetveiligheid

Een van de criteria bij de leverancierselectie zal ook zijn hoe deze omgaat met privacy en internetveiligheid. Dit punt is ook een vraag die bij inwoners speelt, en dient daarom sowieso geadresseerd te worden, ook in de communicatie richting gebruikers.

Straling

De straling van een WiFi-netwerk is verwaarloosbaar: uit metingen van het Agentschap Telecom blijkt dat de blootstelling aan straling bij gemeentelijke WiFi-netwerken ver onder de toegestande limieten blijft. Dit betekent overigens niet dat de angst voor extra straling niet leeft onder inwoners. Zo is bijvoorbeeld in de Belgische stad Brugge een protestgroep opgezet. Om die reden moet de communicatie over dit onderwerp niet worden onderschat.

Leverancierselectie

Een van de eerste vragen zal zijn welke partij de WiFi-antennes en bijbehorende infrastructuur zal leveren. Het selecteren van leveranciers zal gedaan moeten worden aan de hand van een aantal criteria, die van tevoren opgesteld moeten worden.

Opbrengsten

Er zijn verschillende manier om opbrengsten te genereren uit een publiek WiFi-netwerk. Een voor de hand liggende mogelijkheid is om de internettoegang een betaalde dienst te maken, of in ieder geval een 'freemium' businessmodel. Dit houdt in dat basistoegang gratis wordt aangeboden - bijvoorbeeld met een beperkte snelheid, of een maximale gebruikstijd - maar dat voor extra gebruik betaald moet worden. Zo'n betaald model gaat echter voorbij aan de initiële beleidsdoelen, namelijk om open toegang te bieden voor gebruikers. Andere manieren om revenuen te genereren zijn er echter ook:

Advertenties

Advertenties kunnen locatiegebonden aangeboden worden, wat betekent dat partijen lokaal en doelgericht kunnen adverteren. Dit is een uniek voordeel van een publiek WiFi-netwerk.

Dienstenportal

Bij het inloggen op een publiek WiFi-netwerk, kunnen gebruikers eerst op een speciaal ingericht portal terecht komen. Hier hebben gebruikers snel  toegang tot verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld een stadswandeling. Een manier om inkomsten te genereren is om dienstenaanbieders een bijdrage te vragen om op dit portal terecht te komen. Voor dienstenaanbieders is dit een mogelijkheid om voor gebruikers meteen in het vizier te komen.

Kosten

De kosten van een publiek WiFi-netwerk zijn niet eenduidig te geven. Dit is afhankelijk van een aantal parameters, en de kosten zijn als zodanig ook afhankelijk van een aantal beleidskeuzes. Parameters die een sterke invloed hebben op de kosten zijn: aantal verwachte (simultane) gebruikers, omvang van het gebied en aangeboden diensten.